آسیبهای خانوادگی آخرالزمان عبارتند از؛
شهوت‌ گرایی و لذّت‌ جویی

بی‌غیرتی خانوادگی
مانع تراشی در تربیت دینی فرزندان
آشناگریزی و قطع رحم و همسایه آزاری
حرام‌ خوری و آلودگی‌های اقتصادی

از مهم‌ترین ناهنجاری های خانوادگی در آخرالزّمان ایجاد گسست شدید عاطفی بین اعضای خانواده و از هم گسیختگی خانواده‌هاست. از منظر احادیث اسلامی، در آخرالزّمان بنیاد خانوده‌ها به شدّت سست و آسیب پذیر خواهد شد و فسادها، فتنه‌ها و آفت‌های فراگیر این دوران، در متن تمام خانه‌های شرق و غرب عالم نفوذ خواهد یافت و نه تنها فرزندان که پدران و مادران را نیز فراخواهد گرفت.

منبع: خانواده و تربیت مهدوی،ص ۳۹ الی ۴۵، آقاتهرانی و حیدری کاشانی.


لطفا قسمت "خانه" در بالای صفحه وب را بزنید و از مطالب دیگر سایت دیدن کنید و با ذکر صلواتی برای سلامتی امام زمان (عج) و تعجیل فرج،مطالب را گسترش دهید.