از علی آموز اخلاص عمل...

چند پوستر از سخنان حضرت علی (ع)