آیت الله خامنه ای؛

*ابتذال اخلاقی منکر است ، کمک به دشمنان اسلام منکر است ، تضعیف نظام اسلامی منکر است ، تضعیف فرهنگ اسلامی منکر است ، تضعیف اقتصاد جامعه و تضعیف علم و فنّاوری منکر است ؛ از این منکرها باید نهی کرد. (۱۳۹۴/۰۱/۰۱)

*امر به معروف یعنى شما همه مسئولید که معروف را ، نیکى را گسترش بدهید ، امر کنید به آن ؛ نهى از منکر زشتى را ، بدى را ، پلشتى را نهى کنید ؛ جلوى آن را بگیرید با شیوه هاى مختلف. (۱۳۹۳/۰۹/۰۶) 

*اسلام ، مظهر اعتدال است. این اَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم اعتدال است ؛ قتِلوا الَّذینَ یَلونَکُم مِنَ الکُفّار اعتدال است ؛ امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر اعتدال است اعتدال اینها است دیگر معنای اعتدال این نیست که ما از کارهای احساس وظیفه‌ای که فرد مؤمن ، جریان مؤمن ، مجموعه‌ی مؤمن انجام می دهد ، جلوگیری کنیم. (۱۳۹۳/۰۴/۱۶)