مهدویـّـت

آمادگی برای ظهور منجی

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

چادر.....


چادر به سردار

تا نه اسیرتـ ڪنند و نه اسیر ڪنے

نہ سنگ راهتـ شوند و نه سنگ راه شوے

ڪه حرڪتـ باید ڪرد

سر به زیر اما بصــــیـر

و نباید نگاهی را در خود متوقف نمود...

Image result for ‫چادر ‬‎

با تشکر از وب سایت صدای پای باران

۵ نظر موافقین ۴ مخالفین ۱

واجب فراموش شده.....

Image result for ‫امر به معروف‬‎

Image result for ‫امر به معروف‬‎


Image result for ‫امر به معروف‬‎

۱ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰