فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد.

و عرصه فرهنگی عرصه جهاد است.رایانه و فضای مجازی که الان در اختیار شماست اگر بتوانید اینها را یاد بگیرید ،

می توانید یک حرف درست خودتان را به هزاران مستمعی که شما آنها را نمی شناسید ، برسانید.

این فرصت فوق العاده ای است مبادا این فرصت ضایع شود . اگر ضایع شد ،

خدای متعال از من و شما در روز قیامت سوال خواهد کرد .91/7/20

 

البته ورود در فضای مجازی احتیاج دارد به؛

*ایمان 

*علم 

*ذوق و سلیقه و هنر


منبع:وبلاگ عطر ظهور