خلاصه کلیپ: مردم ایران شما قبل از انقلاب نماز نمی خواندید؟قبل از انقلاب روزه نمی گرفتید؟ قبل از انقلاب حج نمی رفتید؟ قبل از انقلاب مشکی در عزای أباعبدالله به تن نمی کردید؟چرا...چه چیز عوض شد که تمام این کشورها با تو دشمن شدند؟؟؟

دریافت
حجم: 10.2 مگابایت