امیدوارم اولین سین هفت سین امسال،سلامتی سید علی خامنه ای باشد...

به کوری چشم همه آنهایی که نمی توانند ببینند و به کوری همه کسانی که قلب اماممان را شکسته اند...


أللّهُمَّ أحفَظ إمامَناَ الخامِنه ای