شبی در خواب، گویا مولایم امام حسن مجتبی علیه السَّلام را دیدم که به من فرمودند:

روی منبرها به مردم بگوئید که توبه کنید و برای فرج حضرت حجّت (عج) دعا نمائید و بدانید این دعا مثل نماز میت واجب کفائی نیست،بلکه مانند نمازهای یومیه بر تمام مکلفین واجب است.

آقا میرزا محمد باقر اصفهانی

کلام اخلاقی علما