متفق شدن بر توبه واقعی و بازگرداندن حقوق به صاحبان آنها

پیوسته به یاد آن حضرت علیه السلام بودن

به آداب آن حضرت علیه السلام عمل نمودن

دعا به درگاه الهی برای جلوگیری از نسیان یاد آن حضرت علیه السلام

(از خدا بخواهی که تو را از فراموش کردن یاد آن حضرت محفوظ بدارد.)

اینکه بدنت نسبت به آن حضرت علیه السلام خاشع باشد.

مقدم دانستن خواسته آن حضرت علیه السلام بر خواسته خود

احترام کردن نزدیکان و منسوبین به آن حضرت علیه السلام (مانند سادات علوی و علمای دینی)

بزرگ داشتن اماکنی که به قدوم آن حضرت علیه السلام زینت یافته‌اند.

وقت ظهور را تعیین نکردن.

تکذیب و دروغ شمردن وقت گذاران ظهور

تکذیب کردن مدعیان نیابت خاصۀ آن حضرت علیه السلام در زمان غیبت کبری

درخواست دیدار آن حضرت علیه السلام با عافیت و ایمان

اقتدا و تأسّی جستن به اخلاق و اعمال آن حضرت علیه السلام

(معنی تشیع و مأموم بودن همین است.)

حفظ زبان از یاد غیر خدا و مانند آن

خواندن نماز آن حضرت علیه السلام

گریستن در مصیبت مولایمان شهید مظلوم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام

زیارت قبر مولایمان آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام

بسیار لعنت کردن بر بنی امیه در آشکار و پنهان

اهتمام و همت کردن در ادای حقوق برادران دینی

مهیا کردن سلاح و اسب در انتظار ظهور آن حضرت علیه السلام (آماده باش بودن)

برای تعجیل در فرج امام زمان (عج) صلوات...