مستحب است قبل از تکبیره الإحرام بگویی :

«یا مُحسن‏، قَد أتاک المُسی‏ء، و قَد أمَرتَ المُحسنَ أن یَتَجاوَز عَنِ الُمسی‏ء، وَ أنت المُحسنُ و أنا المُسی‏ء، فَبِحَقِّ محمّد و آل محمّد، صلّ على محمّد و آل محمّد، وَ تَجاوَز عَن قَبیحِ ما تَعلَمُ مِنّى.»

ای نیکوکار ، خطاکار به سوی تو آمده ، و همانا نیکوکار را امر کردی که از خطاکار درگزرد ، و تو نیکوکاری و من خطاکار ، پس به حق محمد و آل محمد ، صلوات فرست بر محمد و آل محمد ، و درگزر از زشتی هایی که از من می دانی .

فلاح السائل