خوش خلقی

خوشرفتاری با همسایه

احسان به والدین

صله ارحام

صدقه دادن

خوبی نیّت

شستن دست پیش از غذا

شستن ظرف خوراک و غذا

جارو کردن خانه

روشن کردن چراغ پیش از غروب آفتاب

خوردن کاسنی

خوردن ریزه های طعام از کنار سفره

شستن سر با ختمی

شانه کردن مو

سرکه در خانه گذاشتن

گرامی داشتن ناتوان ها

میانه روی در اقتصاد

خلال کردن

گرفتن ناخن در روز جمعه

انگشتر عقیق،یاقوت و فیروزه در دست کردن

استغفار کردن

گفتن لاحولَ وَ لا قُوَهَ إلّا بِالله

سی مرتبه گفتن تسبیحات اربعه

خواندن آیه الکرسی

خواندن سوره یس

خواندن سوره واقعه هر شب

خواندن زیارت عاشورا

به خدا توکل کردن


منبع: کتاب گنجهای معنوی

التماس دعا