یکی ازجمعه ها، جان خواهد آمد / به درد عشق، درمان خواهد آمد

غبار از خانه های دل بگیرید /که بر این خانه، مهمان خواهد آمد . . .


(أللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج)