سلام...
بازهم شب قدر دیگری از راه رسید...
اما آیا ما تغییری کرده ایم؟؟؟؟؟
شب نوزدهم هم مثل همه شبهای قدر عمرمان گذشت و امشب نیز می گذرد...
هرسال از عمرمان سه شب قدر را گذراندیم...
به مسجد و حسینیه محله رفتیم و احیا گرفتیم،
 گریه کردیم،دعا کردیم، ابوحمزه خواندیم و دعای قرآنی و ...و...
امسال هم همین است...اینها تکرار می شود و بعد از مراسم به خانه برمی گردیم...
 و خوردن سحری و خواب و ....دوباره ادامه زندگی...
بیایید امسال به خود و خدا و امام زمان (عج) قولی بدهیم که این شب قدر با همه شبهای قدر عمرمان فرق کند...بیایید عهد ببندیم قدمی برای ظهور مولایمان برداریم...بیایید امشب خدا را به حضرت زینب (س) قسم دهیم تا ظهور مولا را نزدیک گرداند...
بیایید به خود و خدا قول دهیم...چهل روز یا نه، سی روز یا اصلا ده روز...گناه نکنیم...دروغ نگوییم...غیبت نکنیم...به نامحرم نگاه نکنیم و هزاران هزار گناه دیگری که هرروز و هرروز مرتکب می شویم...
بیایید عهد ببندیم دل امام زمان را نشکنیم و اشکش را جاری نکنیم؟!!
بعد از آن ببینیم خدا چطور تمام کارهایمان را پیش می برد...
امشب مولای غریبمان را فراموش نکنیم...

او منتظر است تا که ما برگردیم،
ماییم که در غیبت کبری ماندیم...

از همه التماس دعا دارم...

"نویسنده وبلاگ"