امام صادق علیه السلام فرمودند: رسول خدا صلى الله علیه و آله روزى به یاران خود فرمودند: آیا اگر لباس و ظرفهایتان را جمع کرده و آنها را روى هم بگذارید، به آسمان خواهید رسید؟
گفتند نه اى رسول خدا!
حضرت فرمود: نمى خواهید چیزى به شما بگویم که ریشه اش در زمین و شاخه اش در آسمان باشد؟
عرض کردند: چرا اى رسول خدا!
حضرت فرمود: هر کدام از شما بعد از نماز واجبش مى تواند سى بار بگوید: سبحان الله ، والحمدلله ، و لا اله الا الله و الله اکبر ، زیرا ریشه این ذکرها در زمین و شاخه اش در آسمان است . این ذکرها از زیر آوار ماندن ، با آتش سوختن ، غرق شدن ، افتادن در چاه ، طعمه درندگان شدن ، مرگ و حادثه ناگوارى که در آن روز از آسمان فرود آید ، جلوگیرى مى کند و این ذکرها باقیات صالحات است .


رسول خدا (ص) فرمود: چون به بوستانهاى بهشت رسیدید، از نعمتهاى آن بهره جویید. پرسیدند: بوستانهاى بهشت چیست ؟ فرمود: مساجد. پرسیدند: نعمتهاى آن کدام است ؟ فرمود: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر.


رسول خدا (ص) فرمود: وقتى به آسمان برده شدم و داخل بهشت گردیدم ، در آن جا بیابانهایى و قطعه زمینهایى از مشک دیدم ، که با خشتى از طلا و نقره بنا مى گذاشتند و بسا دست از کار مى کشیدند.
به آنان گفتم : چرا گاهى بنا مى گذارید و گاهى دست نگاه مى دارید؟
گفتند: تا مصالح کار برسد.
گفتم : مصالح شما چیست ؟
گفتند: این است که مؤ من بگوید سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر هر وقت او اینها را گفت بنا مى گذاریم ، و هر وقت ساکت شد، ما هم امساک مى کنیم.


از امام رضا (ع) روایت شده که هر کس با تربت امام حسین (ع) بگوید: سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر با هر ذکر، خداوند شش هزار حسنه براى او ثبت مى کند و شش هزار گناه او را محو کرده و شش ‍ هزار درجه بالا برده و شش هزار شفاعت براى او مى نویسد.


منبع:گزیده ای از کتاب ثواب الأعمال و عقاب الأعمال شیخ صدوق