باید سعی کنیم، دل امام زمان (عج) از ما راضی و خشنود باشد و با اعمالمان ایشان را رنجیده خاطر و ناراحت نکنیم.

پاک زندگی کردن

احترام به حلال و حرام خدا

رعایت حجاب و حدود اسلامی

رعایت انصاف در بازار

خدمت به عبادالله و...

از جمله وظایف منتظران واقعی ست.

آیت الله انصاریان


سه دسته از زنان عذاب قبر ندارند و با فاطمه زهرا (س) محشور خواهند شد:

زنی که سخت گیری های همسرش را تحمل کند و صابر باشد.

زنی که در برابر بدخلقی شوهرش صبور باشد.

زنی که مهریه خود را به همسرش ببخشد.

آیت الله مجتهدی تهرانی (ره)