پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

بهترین دعا، آمرزش خواهى است .

الکافی : 2 / 504 / 1 منتخب میزان الحکمة : 426

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

توبه گذشته‏ ها را مى‏پوشاند .

مستدرک الوسائل : 12 / 129 / 13706 منتخب میزان الحکمة : 92


پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

توبه کننده از گناه مانند کسى است که گناهى نکرده باشد .

کنزالعمّال : 10174 منتخب میزان الحکمة : 92

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

همه آدمیان خطا مى‏ کنند و بهترین خطاکاران توبه‏ گرانند .

الدرّ المنثور : 1 / 626 منتخب میزان الحکمة : 92

امام على علیه‏ السلام :

به هر کس (توفیق) توبه داده شود ، از قبول آن محروم نمى‏ شود و به هر کس (توفیق) استغفار عطا گردد،از آمرزش محروم نمى‏ ماند .

بحار الأنوار : 69 / 410 / 124 منتخب میزان الحکمة : 92