با نگاه در مرتبه سلوک و سبک زندگی شهدا، می بینیم که عمل به تکلیف و فدایی ولایت بودن اولویت اصلی آنها در زندگی بوده است.


دریافت
حجم: 7.21 مگابایتانس با خدا، رعایت در حفظ بیت المال، اخلاص در انجام کارها و پشت سر ولی فیقه حرکت کردن از نکات مهمی است که امروزه کمرنگ شده است. و شهدا آمدند تا ما را از خواب غفلت بیدار کنند و اینها را گوشزد کنند...