ای دل بسوز تا شب احیا نیامده         تقـــدیر مـــا هنوز به دنیا نیامده

فرقی نکرده ایم زِ احیای سال پیش         توبه چـرا ســـراغ دل مـــا نیامده

گویی به گــوش عده ای از مـــا هنوز هم          "هَل مِن مُعینِ" غربت آقـــــــا نیامده

آری برای بنده شدن وقت اندک است            ای دل بســـوز تا شب احیا نیامده


شب قدر شب بیدار شدن است،نه بیدار ماندن،دعا کنیم بیدار شویم...


گفتاری کوتاه از حاج آقا مجتبی تهرانی :

من همیشه قبل از اینکه از خداوند طلب مغفرت کنم، میگویم خدایا من امشب از تمام کسانی که گردنشون حقی دارم، غیبت من رو کردن، مالی از من خوردن، آزاری رسوندن و ... از همه اونها گذشتم. قلبا هم گذشتم و هیچ شکایتی ندارم.
خدایا اگر تو امشب من رو نبخشی و از سر تمام تقصیراتم نگذری، من از تو بخشنده ترم و چنین چیزی غیر ممکنه. پس حتما تو من رو بخشیدی.
در لیالی قدر اینطور دعا کنید و ببینید چه حالی به شما دست میدهد. خصوصا در حق کسانی که به شما بدی کردند بیشتر دعا کنید. ما در روایاتمان زیاد داریم که اگر در حق اینها دعا کنید خداوند چندین برابر اون چیزی که خواستید رو برای خودتون مستجاب میکنه.


کسب معرفت امام زمان،مقدمه درک شب قدر است

در شب قدر به یاد امام عصر(عج) باشید، برای او دعا کنید.


التماس دعا...
با تشکر از "وبلاگ عطر خاک"