"شهدا شرمنده ایم"

امروزصدای آهنگهای لس آنجلسی آنقدربلندست

که فریادهای«حاج مهدی باکری» بگوش نمیرسد!!!

 

امروزهمه «حاج ابراهیم همت» را با اتوبان همت می شناسند!!!

 

امروزنام شهیدرابرای اینکه بچه هاخشونت طلب بارنیایند

ازکوچه ها برداشته ونام نگین و جاوید میگذارند!!!


امروز ستارگان هالیوود آنقدر زیادند که دیگر کسی ستارگان درخشان ایران (شهدا) را نمی بیند!!!


امروز همه به دنبال کسب نام هستند و گمنامی فقط برای شهدا به ارث رسیده است!!!


امروز جانبازان موجی را از اجتماع دور نگه می دارند تا آسیبی به افکار عمومی نرسانند!!!


امروز کسی نمیداند،مهدی باکری در وصیت نامه خود از خدا خواسته بود

جسدش برنگردد و تکه ای از زمین را اشغال نکند!!!


 امروزکسی نمیداند،شب عملیات خیبر حاج مهدی باکری،

برادرش حمید باکری را جا گذاشت ورفت!!!


امروز کسی نمی داند مهدی زین الدین، رتبه چهار کنکور سراسری را داشت!!!


امروز کسی نمی داند تکه های پیکر شهیدی را درون گونی برای خانواده اش فرستاده بودند!!! 

 

 ...::: شــهــدا شــرمنــده ایــــم :::..."

منبع:وبلاگ عطر ظهور