تا نفس دارم،کنم از تو اطاعت رهبرم...

بوده بر رخسار تو نور ولایت رهبرم

تا ظهور حضرت مهدی دعایم این بود

از گزند دشمنان باشی سلامت رهبرم 

کور باد آنکه ندارد این ولایت را قبول

مرگ بر آنکه کند بر تو اهانت رهبرم

خطبه هایت خوار و رسوا می کند بیگانه را

مرحبا بر اقتدار و آن شجاعت رهبرم

تو همان سردار عشقی ما همه سرباز تو

از تو میگیریم،چون اذن شهادت رهبرم... 


سلامتی مقام عظمای ولایت،امام خامنه ای، صلوات