آخرین سفارش سید علی آقا قاضی:
الله ،الله الله ،که دل هیچ کس را نرنجانید!
تا توانی دلی بدست آور
دل شکستن هنر نمی باشد.

ژاپن تقریباً دومین کشور اقتصادی جهان است، اما مردمش در معارف زیر خط فقر هستند. بسیاری از مردم، به دنبال فال و شرک هستند. بشر خلائی دارد که باید آن را پر کند و ذات اقدس الهی او را با الهام فجور و تقوا از یک سو و توحید از سوی دیگر تأمین می‌کند.

آیت الله جوادی آملی:
انسان اگر لذت شهود مولی را درک کند، از عبادت خسته نمی شود .
به همین خاطر است که اولیاء الهی عبادات و سجده های طولانی داشته اند.

مرحوم شیخ رجبعلی خیاط:
تمام نور معنوی و فیوضاتی که انسان از عبادات و زیارات کسب می کند  با نیشی که بوسیله زبان به دیگران می زند ، نابود میشود.

آیت الله بهجت  :
به خدا پناه میبریم از راهی برویم که شرطش پا گذاشتن بر روی حق باشد!
به خدا پناه میبریم که از راهی برویم که نتوانیم برگردیم.


آیت الله سید علی آقا قاضی :
برای روشنایی دل ، بعد از نماز عصر 70 مرتبه ذکر شریف استغفار بسیار مفید است.


آیت الله کوهستانی:
فردای قیامت مردم دوست دارند به دنیا بر گردند ویک((لااله الا الله )) بگویند وبمیرند.


لطفا به اشتراک بگذارید.