عکس و تصویر یکی از دعاهای آشنا و معروف دعای «اللهم کن لولیک ......» است که به دعای ...

آیت الله بهجت"ره":مخصوصا دعای شریف "إلهی عَظُمَ البَلا وَ بَرِحَ الخَفا"را بخوانیم.از خدا بخواهیم برساند صاحب کار را.

بطور یقین دعا در امر تعجیل فرج آن حضرت موثر است اما نه لقلقه...

آیت الله کشمیری:برای فرج امام زمان،خلق الله،توسل به امام زمان کنند.

خدا را قسم بدهند به حق امام زمان.توسل کنید به خود امام زمان.خدا را به حق امام زمان قسم دهید.


عکس و تصویر اللهم عجل فرجه...