دریافت
حجم: 1.14 مگابایت


هر سخن جز سخنی از تو شنیدن سخت است... 

همه را دیدن و روی تو ندیدن سخت است‌