آقاى محترم اگه همسرت داره پا به پا

و به عشق تو ، چه در منزل و چه بیرون

کمکت میکنه و هیچ چشم هوسرانى جرأت

نگاه کردنش رو نداره وفقط به تو فکرمیکنه

——- قدرش رو واقعاً بدون ——-

این همسر رو، باید بهش افتخار کرد…

از خانواده اش تشکر کرد،بابت دادن همچین

دسته گُلى و تربیت درستى که انجام دادن...

داداش گلم تعدادشون کم نیست افراد

گرگ صفتى که منتظر ایجاد اختلاف بین

شما و خانمت هستن … شک نکن به جز

خانمت کسى نمیتونه تورو به اوج

خوشبختى برسونه … مطمئن باش که

اگر به همسرت وفادار بودى خدا هم

بهترین ذوق و شوق رو در زندگیت وارد

میکنه و اگر به کسى غیر از خانمت فکر

کردى،شک نکن جهنم رو به زندگیت وارد

کردى …مرد باش و این رو بدون که غیرت

و عفت خانمت رو باهیچ چیز عوض نکنى...