فهرستى از آنچه در فضیلت مادى و معنوى زیارت امام حسین علیه السلام ذکر شده است:

1) روزى را زیاد مى کند.

2) عمر را طولانى مى کند.

3) خطرات را دفع مى کند.

4) گناهان گذشته و آینده را مى آمرزد.

5) مى تواند پنجاه نفر را شفاعت کند.

6) حاجت او کنار قبر مستجاب است .

7) ملائکه براى زوار دعا مى کنند.

8) نام او را در اعلى علیین مى نویسند.

9) هنگام خروج از خانه از گناه خارج مى شود.

10) ثواب هزار حج مقبول دارد.

11) ملائکه مأمور حفظ او و مالش هستند تا برگردد.

12) روز قیامت خداوند بهترین حافظ اوست .

13) در قدم اول آمرزیده و در قدمهاى بعدى تقدیس مى شود.

14) به هر درهمى ده هزار درهم در دنیا و آخرت به او عوض مى دهند.

15) در قیامت همه آرزو مى کنند از زوار امام حسین علیه السلام باشند.

16) زوار امام حسین علیه السلام بر سفره هاى نور هستند در قیامت .

17) زوار امام حسین علیه السلام در جوار پیامبر خدا و امام على و حضرت فاطمه علیهم السلام هستند.
18) زوار امام حسین علیه السلام چهل سال قبل از دیگران به بهشت داخل مى شوند.

19) خداوند مهمات دنیوى زائر را بر آورده مى کند.

20) زائر امام حسین علیه السلام شهید مى میرد.

21) ثواب دو ماه اعتکاف و روزه در مسجدالحرام را دارد.

22) زیارت هر ماه امام حسین علیه السلام ثواب هزار شهید دارد.

23) هر یک قدم که با پاى پیاده بردارد موجب هزار حسنه و آمرزش هزار گناه و بالا رفتن هزار درجه ، براى زائر مى‌شود.

24) هر قدم که پیاده بردارد ثواب آزاد کردن یک بنده از فرزندان اسماعیل دارد.

25) هر یک روز اقامت نزد حضرت معادل هزار ماه است .

26) هر قدم که مى گذارد ثواب یک حج و هر قدم که بر مى دارد ثواب یک عمره دارد، به شرط آنکه بخاطر ریا و شنیدن مردم و بیهوده نباشد.

27) زیارت سیدالشهداء علیه السلام ثواب هزار شهید از شهداى بدر دارد.

28) زیارت سیدالشهداء علیه السلام ثواب هزار صدقه مقبوله دارد.

29) و ثواب هزار روزه دار به زائر مى دهند.

30) و ثواب هزار بنده آزاد کردن دارد.

31) زائر امام حسین علیه السلام اگر از اشقیاء باشد، جزء سعادتمندان نوشته مى شود.

32) ثواب آماده کردن هزار اسب با زین و لجام در راه خدا دارد.

33) زیارت امام حسین علیه السلام، زیارت خداست .

34) ثواب هزار جنگ همراه با پیامبر مرسل یا امام عادل دارد.

35) ثواب زیارت امام حسین علیه السلام قابل شمارش نیست .

36) زیارت حضرت در عرفه ثواب یک میلیون حج و یک میلیون عمره دارد.

37) زیارت امام حسین علیه السلام بهترین عمل است .

38) خداوند به زائر امام حسین علیه السلام مباهات مى کند.

39) پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام براى او دعا مى کنند.

40) پیامبر صلی الله علیه و آله و ملائکه در قیامت با زائر مصافحه مى کنند و با امام حسین علیه السلام محشور مى‌شود.


أللّهُمَّ الرزُقنا فی الدُّنیا زیارتَ الحُسین

و فی ألآخرهِ شفاعهَ الحُسین

و فی الجَنَّهِ جَوارَ الحُسین علیه السَّلام...

منابع:

وسائل الشّیعه
اسرار عاشوراء، سید محمد نجفى یزدى.
آثار و برکات سید الشهداء علیه السلام، علیرضا رجالى تهرانى.


"با تشکر از وبلاگ مذهبی ابن تیهان"