دریافت
حجم: 1.75 مگابایتآیت الله صافی گلپایگانی:
امروز چادر بانوان از عبای من با ارزش تر است؛
چرا که بانوان با حفظ حجاب برتر خود مروج دین اسلام هستند
چادر قداست بسیار بالایی دارد و بانوان چادری در حقیقت مصداق
زنان دین دار در عصر و زمانه بشمار می روند.

"با تشکر از وب حجاب و عفاف"