من یک محجبه ام حتی اگر مرا مسخره کنید.

چرا که نوح را مسخره کردند. (هود (11):38)

موسی را مسخره کردند. (شعراء (26): 25)

عاد را مسخره کردند. (احقاف (46): 26)

و در یک کلمه مسخره شدن،

تنها شکنجه ی مشترکی بود که همه ی پیامبران آن را تجربه کردند. (حجر (15):11)

سخت ترین شکنجه ای که بر پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) وارد آمد.

تا آن که خدا برای دلجویی رحمه للعالمین

اینگونه فرمود:

(اگر تو را استهزا کنند نگران نباش،)

پیامبران پیش از تو را (نیز) استهزا کردند. (انعام(6):10 و رعد (13): 32 و انبیاء (21): 41).

اما بدانید خداوند وعده داده است:

از آنان روى گردان!

ما شرّ مسخره کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد. (حجر (15) :95)

تادر روز قیامت بگویند:

«افسوس بر من از کوتاهی هایى که در اطاعت

فرمان خدا کردم واز مسخره‏ کنندگان 

(آیات او) بودم!»