"برای تعجیل در فرج مولایمان صلوات"

با ذکر صلواتی برای سلامتی امام زمان (عج) و تعجیل فرج،مطالب را گسترش دهید.