مهمتر از دعا برای تعجیل فرج حضرت مهدی (عج)، دعا برای بقای ایمان و ثبات قدم در عقیده و عدم انکار حضرت تا ظهور او می باشد....

 افسوس که همه برای برآورده شدن حاجت شخصی خود به مسجد جمکران میروند، و نمی دانند که خود آن حضرت چه التماس دعایی از آنها دارد که برای تعجیل فَرَج او دعا کنند!
قلبها از ایمان و نور معرفت خشکیده است.قلب آباد به ایمان و یاد خدا پیدا کنید،تا برای شما امضا کنیم که امام زمان (عج) آن جا هست!

 اشخاصی را می خواهند که تنها برای آن حضرت باشند. کسانی منتظر فرج هستند که برای خدا و در راه خدا منتظر آن حضرت باشند، نه برای برآوردن حاجات شخصی خود!

 چه قدر بگوییم که حضرت صاحب (عج) در دل هر شیعه ای یک مسجد دارد!

 هر کس که برای حاجتی به مکان مقدّسی مانند مسجد جمکران می رود، باید که اعظم حاجت نزد آن واسطه فیض، یعنی فرجِ خود آن حضرت را از خدا بخواهد.


حضرت غائب (عج) دارای بالاترین علوم است؛ واسم اعظم بیش از همه درنزدخود آن حضرت است.با این همه،به هر کس که در خواب یا بیداری به حضورش مشرّف شده، فرموده است:برای من دعا کنید!

 راه خلاصی از گرفتاری ها، منحصر است به دعا کردن در خلوات برای فرج ولیّ عصر (عج)؛ نه دعای همیشگی و لقلقه زبان

بلکه دعای با خلوص و صدق نیّت و همراه با توبه...


لطفا قسمت "خانه" در بالای صفحه وبلاگ را بزنید و مطالب دیگر وب را هم بازدید کنید.

لطفا مطالب وب را با صلواتی برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج)،کپی کرده و نشر دهید.التماس دعا