اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد و عَجّل فَرَجَهُم

رمز سلامتی و تندرستی است.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد و عَجّل فَرَجَهُم

تحفه ای از بهشت برای انسان است.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد و عَجّل فَرَجَهُم

موجب استجابت دعا می شود.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد و عَجّل فَرَجَهُم

هدیه ای ست از هدایای خداوند برای انسان.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد و عَجّل فَرَجَهُم

سپری محکم در مقابل آتش دوزخ است.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد و عَجّل فَرَجَهُم

گنجینه داروی معنوی است.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد و عَجّل فَرَجَهُم

غم و اندوه و حزن را از انسان دور می کند.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد و عَجّل فَرَجَهُم

گناهان انسان را پاک و منزه می کند.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد و عَجّل فَرَجَهُم

گنج دنیوی است.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد و عَجّل فَرَجَهُم

کلید گشایش روزی است.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد و عَجّل فَرَجَهُم

فقر و نفاق و جدائی را از بین می برد.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد و عَجّل فَرَجَهُم

روشنی بخش شب اول قبر است.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد و عَجّل فَرَجَهُم

دشمنی ها را از بین می برد.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد و عَجّل فَرَجَهُم

معجزه اجابت دعاست.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد و عَجّل فَرَجَهُم

کلید دوستی با ائمه اطهار (علیهم السلام) است.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد و عَجّل فَرَجَهُم

ولایت حضرت علی (علیه السلام) را زنده می کند.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد و عَجّل فَرَجَهُم

آرام بخش روح تمام اموات است.لطفا قسمت "خانه" در بالای صفحه وبلاگ را بزنید و مطالب دیگر وب را هم بازدید کنید.

لطفا مطالب وب را با صلواتی برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج)،کپی کرده و نشر دهید.التماس دعا