شنیدید میگن دخترا بابایی هستن؟ بعضی دخترا آرزو دارن باباشون میلیاردر باشه....؛
بعضیا می خوان بابای بیمارشون سالم باشه....؛
بعضیا هم دوست دارن همیشه سایه پدر بالا سرشون باشه...؛
اما هستن تو این مرز و بوم، دخترایی که آرزو دارن بدونن قبر باباشون کجاست؟!!!